طرز کار پرینتر جوهر افشان

طرز کار پرینتر جوهر افشان

باسلام

همانطور که همه شما آشنا هستید به بورد اصلی کامپیوتر مادربورد میگویند که این بورد در پرینتر فومتر نام دارد که تصویر آن در زیر آمده است

فرمتر پرینتر جوهر افشان اچ پی

کار این بورد تنظیم و محافظت از قطعات میباشد.

برای کاغذ کشیدن از قطعه ای بنام پیکاب رولر استفاده میشود 

“پیکاپ

این قطعه مخصوص کاغذ کشیدن می باشد

قطعه دیگر بنام سپریشن پد( seperation pad) نام دارد که وظیفه آن این است که فقط یک کاغذ کشیده شود نه بیشتر

سپریشن پرینتر اچ پی

فورمتر به پاور فرمان میدهد که پیکاب کاغذ بکشد ولی چند میلیمتر کاغذ بکشد به قطعه ای بنام سیرکولار اینکدر ارتباط دارد که در زیر آمده است

سیرکولار پرینتر اچ پی

این قطعه ازمیان سنسوری رد شده است که احساس میکند و فرمان میدهدکه کاغذ چند میلیمتر وارد شده  و از روی کاغذ میفهمد که چه موقع کاغذ تمام شود

ضمنا کری ایج که جوهر در آن است حرکت میکند برای چاپ که فرمان حرکت چپ به راست را از فورمتر دریافت میکند 

پرینتر اچ پی

جوهر در زمانی جوهر را روی کاغذ را میکند که مطمئن باشد جای درستی است بهمین خاطر نوار اینکدر وجود دارد که از لای سنسور کری ایج قرار دارد  و کنترل کننده کری ایج است 

پرینتر اچ پی

چون جوهر مایع است و در کاغذ نفوذ میکند نیازی به خشک شدن ندارد و پس از پرینت میتواند به آب حساس باشد.

در قسمتی بنام سرویس استیشن وجود دارد که هدها برای تمیز کردن به آنجا میروند  که شکل  آن بصورت زیر است

سرویس استیشن پرینتر اچ پی

کار تمام شد و بقیه دستگاه بعنوان قاب استفاده میشود ولی فقط قاب پشت دستگاه اگر باز باشد دستگاه از کار افتاده میشود